Werkzaamheden | Inenten | Monstername

Paraveterinaire werkzaamheden

Dirk Jan van Dalfsen is gediplomeerd paraveterinair. Een paraveterinair is wettelijk bevoegd om bepaalde handelingen als inenten en het onderzoeken van kalveren en varkens onder toezicht van de dierenarts te doen. Een diagnose stellen mag hij niet, dit mag alleen een dierenarts.

Als zelfstandig opererende proefdierverzorger is Dirk Jan van Dalfsen tijdens dierproeven beschikbaar voor universiteiten en onderzoekslaboratoria.
Meer Informatie
Sinds z’n diplomering tot paraveterinair (in 2015) verricht Dirk Jan regelmatig inentingen onder toezicht van dierenartsen, zoals bloedprikken en Q-koorts inentingen. Hij beheerst het toedienen van de juiste hoeveelheid vaccin en het op temperatuur bewaren van het vaccin.
Meer Informatie
Tijdens paraveterinaire werkzaamheden op schapenboerderijen denkt Dirk Jan graag op een positieve manier mee over de juiste behandeling bij rotkreupel en wormbestrijding bij schapen. Uiteraard kent de paraveterinair hierbij z’n plaats: hij is geen dierenarts.
Meer Informatie
Voor agrarische bedrijven in Gelderland en Flevoland is Dirk Jan beschikbaar als agrarische bedrijfsverzorger. Graag zelfs! Bij de dieren ligt z’n hart. Dirk Jan richt zich met name op de landbouwhuisdieren: schapen, koeien, vleeskalveren en varkens.
Meer Informatie
Voor de kalverhouderij, dierenartsen en mengvoeders neemt Dirk Jan regelmatig monsters bij kalveren. Hoofdzakelijk bij kalveren tot een halfjaar oud. Het gaat hierbij om bloedmonsters, mestmonsters, urinemonsters, voermonsters, melkmonsters, maïsmonsters en haarmonsters.
Meer Informatie
Als paraveterinair voor dierenartsen en in opdracht van de mengvoederindustrie doet Dirk Jan van Dalfsen onderzoek naar de spijsvertering van varkens. Zijn onderzoek betreft concreet het nemen van monsters, hoofdzakelijk bij varkens tot 3 maanden oud.
Meer Informatie

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar Dirk Jan z’n advies?

Bel (06) 20 95 90 90 of stuur een mail naar info@dirkjanvandalfsen.nl

U kunt ook ons contactformulier gebruiken.