Home

Welkom!

Als gediplomeerd paraveterinair verricht Dirk Jan van Dalfsen uit Ermelo graag paraveterinaire werkzaamheden voor de schapenhouderij, kalverhouderij en varkenshouderij.

Daarnaast kunt u ook voor het schapen scheren en uw agrarische bedrijfsverzorging bij de boerenzoon aankloppen.

Bekijk onze bedrijfsvideo

Over Dirk Jan

Opleidingen

  • 1999: VMBO-diploma (Dierhouderij)
  • 2003: MBO4-diploma (Kaderfunctionaris Veehouderij)
  • 2003: Chauffeursdiploma
  • 2015: MBO4-diploma (Paraveterinair Dierenartsassistent)
  • 2017: KI-cursus rundveehouderij (HB KI)

Werkervaring

Werkervaring: Sinds 2003 actief in de veehouderij.

Werkzaamheden

Sinds z’n diplomering tot paraveterinair (in 2015) verricht Dirk Jan regelmatig inentingen onder toezicht van dierenartsen, zoals bloedprikken en Q-koorts inentingen. Hij beheerst het toedienen van de juiste hoeveelheid vaccin en het op temperatuur bewaren van het vaccin.
Meer Informatie
Tijdens paraveterinaire werkzaamheden op schapenboerderijen denkt Dirk Jan graag op een positieve manier mee over de juiste behandeling bij rotkreupel en wormbestrijding bij schapen. Uiteraard kent de paraveterinair hierbij z’n plaats: hij is geen dierenarts.
Meer Informatie
Voor agrarische monstername op uw boerderij in Midden-Nederland kunt u aankloppen bij Dirk Jan. U kunt bij hem terecht voor het nemen van uw grondmonster, watermonster, kuilmonster, mestmonster en salmonella en E-coli monster.
Meer Informatie
Voor agrarische bedrijven in Gelderland en Flevoland is Dirk Jan beschikbaar als agrarische bedrijfsverzorger. Graag zelfs! Bij de dieren ligt z’n hart. Dirk Jan richt zich met name op de landbouwhuisdieren: schapen, koeien, vleeskalveren en varkens.
Meer Informatie
Voor de kalverhouderij, dierenartsen en mengvoeders neemt Dirk Jan regelmatig monsters bij kalveren. Hoofdzakelijk bij kalveren tot een halfjaar oud. Het gaat hierbij om bloedmonsters, mestmonsters, urinemonsters, voermonsters, melkmonsters, maïsmonsters en haarmonsters.
Meer Informatie
Als paraveterinair voor dierenartsen en in opdracht van de mengvoederindustrie doet Dirk Jan van Dalfsen onderzoek naar de spijsvertering van varkens. Zijn onderzoek betreft concreet het nemen van monsters, hoofdzakelijk bij varkens tot 3 maanden oud.
Meer Informatie
foto's uit onze gallerij

Gallerij